Vpišite iskalni pojem:

Agregati z AVR funkcijo

Agregati z AVR funkcijo (samodejno napetostno regulacijo) zagotavljajo stabilno napetost pri različnih električnih obremenitvah. Ti agregati so ključni pri zagotavljanju zanesljive električne energije v različnih okoljih, vključno z gradbišči, prireditvami na prostem, izrednih razmerah ter oddaljenih območjih, kjer ni stalnega električnega omrežja.

AVR tehnologija deluje tako, da ohranja napetost izhodne električne energije znotraj določenih mej, ne glede na spremembe v obremenitvi ali vhodni napetosti. To doseže s hitrim prilagajanjem moči in napetosti generatorja. Ko se obremenitev na generatorju spremeni ali se vhodna napetost spremeni, AVR zazna te spremembe in prilagodi delovanje generatorja tako, da ohranja izhodno napetost na stabilni ravni.

Agregati z AVR regulacijo so opremljeni s senzorji, ki neprestano merijo izhodno napetost. Ti senzorji posredujejo informacije AVR krmilniku, ki nato uravnava moč generatorja. Če se izkaže, da izhodna napetost presega ali pada pod določeno mejo, se AVR regulacijski sistem takoj odzove in popravi te spremembe in ponovno vzpostavi stabilno napetost.

Prednosti agregatov z AVR regulacijo vključujejo:

  • Stabilna električna energija: Zagotavljajo stabilno napetost, kar je ključnega pomena za delovanje občutljive elektronske opreme.
  • Zaščita obremenitev: Zmanjšujejo tveganje za poškodbe obremenitev zaradi nihanja napetosti.
  • Optimalna učinkovitost: Zmanjšujejo porabo goriva tako, da generator deluje le toliko, kolikor je potrebno za vzdrževanje stabilne napetosti.
  • Daljša življenjska doba generatorja: Zmanjšujejo obrabo generatorja in povečujejo njegovo življenjsko dobo z uravnavanjem obremenitve.

Primerjate lahko do 5 izdelkov: